Marot Prečistači

Vrhunski svjetski prečistači sa tradicijom dužom od 200 godina!!
Ovisno o potrebama korisnika prečistači se izrađuju u raznim izvedbama
Predčišćenje, korištenjem sita uklanja krupne nečistoće pri viskom kapacitetima, a prije sušenja, skladištenja ili finog čišćenja

Prečistač, grader, koristi sita i aspiraciju te uz rotaciona sita pruža veće mogućnosti na izlazu zrna

Model za gradaciju koristi sita kako bi se što precznije odredila i selektrirala veličina zrna

Aspiracijska komora koristi protok zraka za uklanjanje lakih nečistoća iz zrna

Ispod slika 6

Protuprašni sistem dolazi uz različite modifikacije za protok zraka, može se koristiti i direktno prilikom aspiracije

Veliki izbor modela za različite namjene i tipove korisnika:
Modeli za manja gospodarstva i sjemensku proizvodnju u rasponima od 1-70t/h
Modeli za industrijsku upotrebu od 100-500t/h
Neki od najprodavanijih standardnih modela prečistača:
100 – 200t/h Prečistač ,grader sa sitima Ø1260 (opcija sa 3 ili 4 sita) i aspiracijskom komorom

200 – 500t/h Prečistač ,grader sa sitima  Ø1610  (opcija sa 3 ili 4 sita) i aspiracijskom komorom

Prednosti i poboljšanja kod Marot prečistača
Okruženje i sigurnosni propisi poput sustava zračne recirkulacije zadovoljavaju sve EEC propise
Svi ugrađeni materijali usklađeni su sa svjetskim EEC normama i ATEX standardnim
Oprema koju je lako instalirati i u već postojeće sisteme ili proizvodne procese