WatchDog 2700

Mjeri brzinu/smjer vjetra, temperaturu, rosu, relativnu vlažnost i količinu padavina. Ima 6 dostupnih vanjskih senzorskih kanala za vlažnost tla, temperaturu tla ili vlažnost listova.